Güneşköy

Güneşköy'ün kısa tarihçesi: 

2000 Türkiye'nin ilk çevre kooperatifi olarak kuruldu

2002 Hazineden 74 dönüm taşlı susuz arazi alındı. 3.5km çit (dikensiz, örgüsüz, elektriksiz) çekildi.

2004 Elektrik çekildi, su sondajdan alındı. İlk bina kerpiç külübe inşaa edildi

2005 İlk tarım 

2006 İlk Toplum Destekli Tarım (TDT) - Ankara'da ailelere dağıtım. BM destekli biyoyakıt projesinde Türk Traktör şirketiyle çalışmalar

2007 Saman balyalı "Mandala" binası inşaa edildi

2012 “An Ecovillage-Initiative and its Interact”  Theresa Weitzhofer-Yurtışık (2012, MSc in Sociology, University of Vienna)

2014 TCDD Ankara-Sivas tren hatı için 10 dönüm zorunlu istimlak

2015 Viaydüğün inşaat başlamadan son TDT sezonu

2016 10 000 ton alüvyal toprak hafriyat olarak alındı. Bina onarımı. 

2017 TDT tekrar başladı.  İlk "Doğayı Keşfet" etkinlikler