GiDYO

GIDYO – Gençler İklime Dayanıklı Yaşamı Oluşturuyor

Güneşköy Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi’nin (Güneşköy) Anadolu Meraları, MA Eğitim Tasarım Danışmanlık desteğinde yürüttüğü UNDP - GEF – SGP çerçevesinde desteklenen ‘’Gençler İklime Dayanıklı Yaşamı Oluşturuyor’’ projesi, gençlerin kırsalda var olan fırsatları

görmelerini sağlayarak iklim değişikliğine dayanıklı bir yaşamı oluşturmalarını hedefleyen 15 aylık bir projedir. Projenin nihai hedefi, şehirde ve kırsalda sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularına ilgi duyan gençlerin deneyimlerini artırmalarına katkı sağlayarak, kır-kent arasında bağlantı kurabilecek bir sivil inisiyatif yapısının oluşturulmasını sağlamaktır.

GİDYO Materyalleri

Proje Hakkında

Neden

İklim krizine karşı özellikle genç nüfusun çevreye karşı artan bilinçleri göz ardı edilemez  boyutlarda olsa dahi bu ilgilerini genellikle meslek tercihlerine yansıtamamakta ve edindikleri

duyarlılığı profesyonel hayatlarında kullanamamaktadırlar.

Hedef

Projenin nihai hedefi, şehirde ve kırsalda sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularına ilgi duyan gençlerin deneyimlerini arttırmalarına katkı sağlamak, bir yandan da kır-kent arasında

bağlantıları kuvvetlendirebilecek yeni bir sivil insiyatif yapısının oluşturulmasını sağlamaktır.

Nasıl

Tüm Güneşköy bileşenleri olarak inanıyoruz ki, deneyimlemek öğrenmenin en etkili yoludur. Projeye gönülden bağlı olacak gençlerin katılımı sağlayarak sürdürülebilir bir grubun

oluşturulması ve bu ekibin Güneşköy’ün pratiklerini deneyimlerken bir yandan da civar köylerle iletişim kurmasını sağlamak.

Proje hakkında detaylı bilgi ve sorularınız için:

İbrahim KIŞLA
ibrahimkisla@hotmail.com

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam