Biyoyakıtlı Traktör

Güneşköy Kooperatifi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) alt kuruluşu olan Küresel Çevre Fonu (GEF), Küçük Destek Projesi (SGP) bir biyo-yakıt projesi sunmuştur. 2006 yılında desteklenen proje kapsamında yerel olarak yetiştirilecek yağ bitkisinden elde edilecek yağ traktör yakıtı olarak kullanılacaktır. Proje kapsamında çiftçi tarım yapacağı arazinin %10’unda yetiştireceği yağ bitkisi ile traktörünün yakıt ihtiyacını karşılayacaktır. Çiftçinin fosil yakıta bağımlılığına çözüm getirmek için geliştirilen proje kapsamında proje katılımcısı Türk Traktör firması bir traktör tahsis etmiş ve bunun yakıt hattında yapılan değişiklikle proje gerçekleştirilmiştir. Traktörün çift yakıt deposu bulunmaktadır. Dizel yakıtı ile çalıştırılan traktörün motoru ısındıktan sonra dizel yakıt kesilerek bitkisel yağ kullanılmaya başlanmaktadır. Traktör bir yıl süre ile Güneşköy’de test denemelerinde kullanılmıştır. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Kültürleri Bölümünün işbirliği ile Güneşköy arazisinde yetiştirilen Kanola bitkisinden elde edilen yağ test traktöründe yakıt olarak kullanılmıştır. Daha sonra ODTÜ Teknokent’te bulunan ENEKOM şirketi tarafından ham bitkisel yağı kullanabilmek için elektronik yakıt kontrol sistemi geliştirilmiştir. Torku Konya Şeker Fabrikasından sağlanan kanola yağı ve alkol karışımının daha etkin ve temiz bir yakıt olduğu yapılan deneylerle tesbit edilmiştir.

Dizel Motor Yakıtı Olarak Bitkisel Yağ

UNDP GEF Küçük Destek Programı ( http://www.gefsgp.net ) tarafından desteklenmekte olan “Kırsal kesimde yerel olanaklarla üretilecek bitkisel yağların dizel motorlu tarım araçlarında yakıt olarak kullanılması” projesi (TUR-04 -16) Güneşköy Kooperatifi tarafından yürütülmektedir. Proje Şubat 2005 tarihinde başlamış olup, Haziran 2007 tarihinde sona erecektir. Projenin ortakları: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü ve Makina Mühendisliği Bölümleri, Türk Traktör, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesidir. Proje Yahşihan Kaymakamlığı, Kırıkkale Tarım İl Müdürlüğü tarafından da desteklenmektedir.

Mandala Binası

Güneşköy Kooperatifi 2007 yılında eğitimlerde kullanmak üzere Mandala tasarımında saman balyasından bir bina yapmıştır. Binanın tasarımından üretilmesine kadar tüm süreçler katılımcı bir süreçle ve imece ile yapılmıştır. Binanın iskeleti 12 dikey direk ve çatısındaki 12 direk birbirleri üzerine bindirilerek sabitlenmiştir. Binanın taştan örülen temelinin üzerine pencere ve kapı çerçeveleri yerleştirilmiş, duvarlar 40x50x90 cm boyutlarındaki saman balyaları ile örülmüştür. Samanın üzeri sıva teli ile kaplanmış ve üzeri kerpiç sıvası ile kaplanmıştır. Çatının taşıyıcısı mandala direklerinin üzeri tahta ile kapatıldıktan sonra üzerine keçe serilip OSB ile kaplanmış, su yalıtımı ve bitümlü kaplama malzemesi ile çatı dış cephesi tamamlanmıştır. Binanın tabanı ahşap ile kaplanmış, 50 kişinin oturabileceği yuvarlak bir oturma yeri döşenmiştir. Mandala binasının çevre düzenlenmesi de tamamlanmış kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Proje Özeti: Türkiye’de kırsal kesimde kullanılan traktör ve diğer dizel motorlu tarım araçlarında dizel yakıtı kullanılmaktadır. Petrol fiyatlarının sürekli artması, petrol dağıtım istasyonlarının köylere uzaklığı, tarımsal üretim maliyetlerini olumsuz etkilemekte ve kırsal kesimde sürdürülebilir yaşamın önündeki engellerden birini oluşturmaktadır.Bu proje kapsamında, Ankara’ya 60 km uzaklıkta, Kırıkkale ve Ankara illeri sınırında, Balaban Vadisindeki Hisarköy ve çevresinde 50 dekar arazide kolza bitkisi yetiştirilerek bundan elde edilecek yağ dizel motorlu traktör ve diğer tarım araçlarında yakıt olarak kullanılacaktır. Hisarköy’de saatte 100 kg tohum işleme kapasitesinde küçük bir tesis kurularak bitkisel yakıt yerel olanaklarla elde edilecek ve yerinde tüketilecektir. Bu proje kapsamında Hisarköy ve Kılıçlar Beldesinde 2 ton’a yakın kanola tohumu yetiştirilmiştir.Bitkisel yağların akışkanlığı dizel yakıta göre daha az olduğundan araçlarda yakıt olarak kullanılmasında sorunlar çıkmaktadır. Bu sorunları gidermek için bitkisel yağın dizel yakıtı ile karıştırılması, yağın motora gönderilmeden önce ısıtılarak akışkanlığının artırılması gibi önlemler bu proje kapsamında ele alınmaktadır. Türkiye’nin önde gelen traktör üretici firmalarından Türk Traktör ile yapılan işbirliği ile bir traktörün yakıt hattı üzerinde gerekli değişiklik yapılmakta ve motor performansı yeni yakıt ile ölçülmektedir.Yapılan çalışmalar ODTÜ ve Türk Traktör tarafından düzenlenecek bir çalıştay ile Türkiye’deki konu ile ilgili üniversitelere ve STK’lara duyurulacaktır. Hisarköy’de Türk Traktör tarafından sağlanacak bir traktör bitkisel yağ ile çalıştırılmakta ve denemeler arazi koşullarında yapılmaktadır. Proje, Hisarköy ve çevresindeki köylerde traktör sahiplerine düzenlenecek bir atölye çalışması ile tanıtılacak ve çiftçilerin yerel olanaklarla üretecekleri bitkisel yağın dizel motorlu araçlarda yakıt.olarak kullanmalarına yardımcı olunacaktır.

Biyoçeşitlilik Projesinin Amaçları

Biyoçeşitlilik Projesi, İç Anadolu’nun özgün bitki çeşitliliği araştırmak, korumak ve geliştirmek amacıyla önerilen bilimsel tabanlı bir örnek projedir.

  • Biyoçeşitliliği korumak ve geliştirmek
  • Erozyonu önleyici bir sistem geliştirmek
  • Yağmur sularının toplanması ve değerlendirilmesi
  • Kalıcı Tarım kültürü modeli geliştirme (Permakültür)
  • Sürdürülebilir üretim sistemi oluşturmak

Açıklama: Anadolu’nun kaybolan ve giderek yok olan biyo-çeşitliliği ciddi bir tehlike altındadır. Bu biyo çeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere aktarılması, son derece önemli bir insanlık görevidir. Bu durumda, biyo-çeşitliğinin nasıl ve hangi yöntemlerle, kalıcı bir şekilde korunabileceği konusu önem kazanmaktadır. Bu amaçla, Biyo-çeşitlilik projesi, aşağıda seçilen bölgede, bir pilot proje geliştirilmesi, bu projenin uygulanması ve sonuçlarının amaçlar açısından test edilmesi önerilmektedir.

Önemi: İç Anadolunun iklim koşullarında projenin nasıl uygulanabileceği araştırılacak ve böylece, bütün iç Anadolu bölgesinde uygulanabilecek bir modelin geliştirilmesi söz konusudur.

Yöntemi

1. Araştırma ve Planlama aşaması
2. Uygulama aşaması, erozyonun önlenmesi, teraslamanın yapılması, yağmur sularının toplanması, Malç yapılması, ekim
3. Sonuçların test edilmesi

Proje Ekipmanı: Teraslama için kepçe, tohumlar, fidanlar, malç yapımı

Projeyi Destekleyen Kuruluşlar: Hisar köyü Muhtarlığı, Tarım Müdürlüğü.

Proje Maliyeti (Tahmini): 30.000 TL

Haber: Pazar 31.3.2019  Milliyet "Sofradaki yağ ile traktör çalışır mı?"

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et