Günsera Sistemi

Diğer Seralardan Farkı Nelerdir?

Güneş serası, Türkiye’de bir ilk olup, iç Anadolu soğuk iklimi için geliştirilen yeni bir sera modelidir. Güneşköy’de gerçekleştirilmekte olan Sera, On kadar Güneş Sisteminin bir arada kullanılmasıyla oluşturulmuştur.

GÜNSERA da birçok konu Türkiye’de ilk defa ele alınmakta ve denenmektedir.

1. Özgün Güneş Serası Mimarisi: Türkiye’de ,ilk defa denenmektedir. Yapılan deneme çalışmaları ile iyi sonuçlar alındığı takdirde, İç Anadolu iklimine uygun, bütün köylerde uygulanabilir, ekonomik güneş enerjili bir Mimari sera modeli elde edilecektir.

2. Güneş Kutusu: Türkiye ve dünyada ilk defa “Güneşle sera ısıtması ve kurutma sistemi” bir arada yeni bir sistem olarak geliştirilmiştir. Güneş kutusu, 75 m2 büyüklüğünde olup, kışın sera ısıtması ve yazın güneşle kurutma sistemi olarak işlev görmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Başarılı olduğu takdirde, geliştirilen Güneş Kutusu Modeli, tarımda ve kırsal alanda, evlerde ve seralarda kullanılmak üzere yaygın üretilebilecektir.

3. Güneş Panosu: Güneş panosu da yine ilk defa uygulanan bir modellidir. Genellikle seralarda, sadece bitkiler üzerine gelen Güneş enerjisinden yararlanılmaktadır. Güneş panosu ile, sabah ve akşam saatlerinde yatık gelen güneş enerjisi, pano yardımı ile bitkiler yansıtılması planlanmıştır. Zaman içinde performansı geliştirilmesi düşünülen özel bir projedir.

4. Yeraltı Termal Güneş Enerjisi Deposu: Bu modelde Türkiye’de ilk defa bir serada gerçekleştirilmektedir: Ölçüm sonuçları başarılı olduğu taktirde, geniş bir uygulama alanı vardır. Tarımsal işletmelerde, seralarda ve her türlü kırsal binada kullanılabilecektir.

5. Güneş Elektriği: Bir seranın bütün elektrik ihtiyacı güneşten elde edilen elektrikle karşılanması için özgün model geliştirilmiştir. Ölçümlerde iyi sonuç alınırsa bütün sera sistemlerinde uygulanabilir.

6. Güneşleme Sulama Sistemi: Güneş enerjisi ile sulama sistemi gerçekleştirilmiştir. Bu sistemde başarı performanslarına bağlı olarak bütün seralarda kullanılabilir.

7. Güneşle Aydınlatma Sistemi: Türkiye’de ilk defa, GÜNSERADA, Güneşle aydınlatma sistemi denemeleri başlatılmıştır. Seracılık açısından önemli bir gelişme olarak kabul edilmelidir.

8. Güneş Otomasyon Sistemi: Yine ilk defa, Güneş enerjisi ile sera otomasyon sistemi kurulmakta ve denemeler başlatılmaktadır.

9. Güneş Camları: Yine Türkiye’de ilk defa bir serada, Güneş camları kullanımı uygulanmakta ve denemelere başlanmaktadır.

10. Güneş Pişirme Sistemleri: Yine ilk defa bir serada, Güneşle pişirme ve ekolojik yemek yapma imkanı hazırlanmaktadır.

(Ref: Tarım Bakanlığı, Günsera Raporu 4 den alıntı)

Güneş Serasının Amaçları

İç Anadolu çevre koşullarına uygun, köylülerin yararlanabileceği, ekonomik, ekolojik Güneş enerjisinden yararlanan, “Bir Sera Modelinin” geliştirilmesidir.

 • Düşük emisyonlu Güneş Enerjili sera modeli geliştirmek
 • Serada organik tarım yapmak
 • Köylülerin kullanabileceği ucuz, basit, kolay bir sera modeli geliştirmek
 • Tarımsal üretimi artırmak
 • Her mevsim üretim yapabilme olanaklarını geliştirmek

Açıklama: İç Anadolu zor iklim koşullarında, tarımsal üretim az ve verimi düşüktür. Bu sorunu çözmek ve üretimi artırmak, köylünün gelirini yükseltmek amacıyla, bu iklim koşullarına uygun sera modellerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu Proje ile Kırsal alanda kullanılabilir, doğal enerjili , ekonomik, ekolojik uygulanabilir bir sera modeli geliştirilecek, sonuçları test edilecek, yaygın üretimi için çalışmalar yapılacaktır.

Önemi: Güneş serası, özellikle İç Anadolu’da tarımın gelişmesi, yaygınlaşması, bütün mevsimlerde, ekolojik sebze üretimi yapılabilmesi açısından son derece stratejik önemi vardır

Yöntemi:

  • Güneş serası projesi üç aşamalı olarak planlanmıştır.
  • Ar-Ge, Araştırma Geliştirme Aşaması: İklim, toprak, radyasyon analizlerinin yapılması, Güneş enerjisi sistemlerinin değerlendirilmesi, sistem seçimi, arternatiflerin değerlendirilmesi,
  • Uygulanabilir Güneş enerjili Sera Modelinin tasarlanması
  • Sera Modelinin seçilen bir alanda İnşa edilmesi
  • Serada ekolojik üretim yapılması ve sonuçlarının test edilmesi…

Proje Ekibi: Projenin Ar-Ge çalışması, kurulan danışmanlar kurulu tarafından yürütülmektedir. Tasarlanması ve test edilmesi aşamaları, konuyla ilgili uzman çalışmalarını gerekli kılmaktadır. Bu amaçla, Üniversitelerin olanaklarından yararlanılacaktır. Projede yer alacak Uzmanlar: Planlama Uzmanı, Tasarımcı, Tarım uzmanı, Makine Mühendisi…

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam