Güneşköy Hakkında

Güneşköy Kooperatifi 21 Eylül 2000 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Güneşköy’ün Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi, Hisarköy’de 75 dekar arazisi bulunurdu ve üye sayısı 9’du. Güneşköy Avrupa Ekoköyler Ağı (GEN-Europe) üyesidir. Kar amacı gütmez. Kırsal kesimde doğa ile uyumlu ve sürdürülebilir yaşam deneyimleri geliştirmeyi ve bunları paylaşmayı hedefler:

Güneşköy’ün çalışma alanları:

 • Ekolojik tarım yapar ve yaygınlaştırır, yerli tohum kullanır ve paylaşılmasını sağlar.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması için çalışmalar yapar. 
 • Doğa ile uyumlu ve ekolojik mimari tasarım ve uygulamalar yapar.
 • Ekolojik ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi için çalışır.
 • Bozulan doğal yapıların onarılması için çalışır.
 • Bozulan doğal dengelerin yeniden kurulması için gerekli çalışmaları yapar.
 • Geri kazanım sistemleri geliştirerek kaynakların verimli kullanımı için çalışır.

Misyonu: 

Güneşköy Kooperatifi kırsal kesimde sürdürülebilir yaşamı gerçekleştirmek üzere çalışmalar yapmak ve bunu yaymak amacını güder.

Kısa tarihçesi:

 • 2000 Türkiye'nin ilk çevre kooperatifi olarak kuruldu
 • 2002 Hazineden 74 dönüm taşlı susuz arazi alındı. 3.5km çit (dikensiz, örgüsüz, elektriksiz) çekildi.
 • 2004 Elektrik çekildi, su sondajdan alındı. İlk bina kerpiç külübe inşaa edildi
 • 2005 İlk tarım 
 • 2006 İlk Toplum Destekli Tarım (TDT) - Ankara'da ailelere dağıtım. BM destekli biyoyakıt projesinde Türk Traktör şirketiyle çalışmalar
 • 2007 Saman balyalı "Mandala" binası inşaa edildi
 • 2012 “An Ecovillage-Initiative and its Interact”  Theresa Weitzhofer-Yurtışık (2012, MSc in Sociology, University of Vienna)
 • 2014 TCDD Ankara-Sivas tren hatı için 10 dönüm zorunlu istimlak
 • 2015 Viaydüğün inşaat başlamadan son TDT sezonu
 • 2016 10 000 ton alüvyal toprak hafriyat olarak alındı. Bina onarımı. 
 • 2017 TDT tekrar başladı.  İlk "Doğayı Keşfet" etkinlikler