Güneşköy Hakkında

Güneşköy'e gelmeden pratik bilgiler 

Güneşköy Kooperatifi 21 Eylül 2000 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Güneşköy’ün Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi, Hisarköy’de 75 dekar arazisi bulunurdu ve üye sayısı 9’du. Güneşköy Avrupa Ekoköyler Ağı (GEN-Europe) üyesidir. Kar amacı gütmez. Kırsal kesimde doğa ile uyumlu ve sürdürülebilir yaşam deneyimleri geliştirmeyi ve bunları paylaşmayı hedefler:

Güneşköy’ün çalışma alanları:

 • Ekolojik tarım yapar ve yaygınlaştırır, yerli tohum kullanır ve paylaşılmasını sağlar.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması için çalışmalar yapar. 
 • Doğa ile uyumlu ve ekolojik mimari tasarım ve uygulamalar yapar.
 • Ekolojik ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi için çalışır.
 • Bozulan doğal yapıların onarılması için çalışır.
 • Bozulan doğal dengelerin yeniden kurulması için gerekli çalışmaları yapar.
 • Geri kazanım sistemleri geliştirerek kaynakların verimli kullanımı için çalışır.

Misyonu: 

Güneşköy Kooperatifi kırsal kesimde sürdürülebilir yaşamı gerçekleştirmek üzere çalışmalar yapmak ve bunu yaymak amacını güder.

Kısa tarihçesi:

 • 2000 Türkiye'nin ilk çevre kooperatifi olarak kuruldu
 • 2002 Hazineden 74 dönüm taşlı susuz arazi alındı. 3.5km çit (dikensiz, örgüsüz, elektriksiz) çekildi.
 • 2004 Elektrik çekildi, su sondajdan alındı. İlk bina kerpiç külübe inşaa edildi
 • 2005 İlk tarım 
 • 2006 İlk Toplum Destekli Tarım (TDT) - Ankara'da ailelere dağıtım. BM destekli biyoyakıt projesinde Türk Traktör şirketiyle çalışmalar
 • 2007 Saman balyalı "Mandala" binası inşaa edildi
 • 2012 “An Ecovillage-Initiative and its Interact”  Theresa Weitzhofer-Yurtışık (2012, MSc in Sociology, University of Vienna)
 • 2014 TCDD Ankara-Sivas tren hatı için 10 dönüm zorunlu istimlak
 • 2015 Viaydüğün inşaat başlamadan son TDT sezonu
 • 2016 10 000 ton alüvyal toprak hafriyat olarak alındı. Bina onarımı. 
 • 2017 TDT tekrar başladı.  İlk "Doğayı Keşfet" etkinlikler. Bizdeki 9-10-11ci Viyadük ayak inşaatı bitti.  
 • 2018 Çocuk Şenliği ve başka etkinlikler.
 • 2019 GİDYO projesi.  Viyadük tabliye inşaatı üstümüzde yapıldı.  

Ali ve İnci Gökmen ile bir görüşme - 2015

3.2015 çekim: servis yolu açıldı. Güneştepe duruyor.  Mandala bakımı bekliyor, Sonsuz klübesi sonuna eriyor...

6.2015te yok olacak Güneştepe'den çekim - Haziran soğuktu. 

2009 yaz mezsiminden görüntüler: TCDD viyadük haberimiz yoktu. Kerpiç ve taş binalarımızdan sebze hasatı kutulara dağıtırdık: 4 kişi istihdam ediyorduk.  

Güneşköy çiçekleri - ay-ay ve sınıflandırma