Etkinlikler

Çevirimiçi Felsefe Atölyesi 15-18 yaş
30/04/2020

Not: Katılım için kayıt zorunludur. Toplantı linki toplantıdan 30 dk önce e-posta yoluyla gönderilecektir. Kayıt formu:

NEDİR?

Felsefe atölyeleri, Çocuklar için Felsefe (P4C) ve Felsefi Soruşturma Topluluğu (CoPI) yöntemleri sentezlenerek yürütülmektedir. Çocuklar için Felsefe (P4C) yaklaşımı, 1970lerde, Amerikalı felsefeci Matthew Lipman tarafından öne sürülmüştür. Özellikle sınıflarda, bir topluluk olarak, çocuklarda düşünmeyi ve felsefe yapmayı destekleyen ilk yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, katılımcılar, felsefe tarihinden filozofların düşüncelerini öğrenmek yerine, bir topluluk içinde etkin bir şekilde kendi düşüncelerini inşa ederler. Topluluk, bir hikâye, resim veya kısa film gibi felsefi soruşturmayı tetikleyecek bir uyaran aracılığıyla sorgulama sürecine başlar. Felsefi Soruşturma Topluluğu (CoPI) ise, 1980lerde, Lipman ile de beraber çalışmış olan Catherine McCall tarafından öne sürülen felsefe yapma yöntemidir. Bu yöntemde, tartışılacak soruların katılımcılar tarafından oluşturulması, tartışılan konuyla ilgili görüşlerin gerekçeleriyle birlikte sunulması, farklı ve hatta karşıt görüşlerin belirginleştirilerek, katılımcıların kendi görüşlerini yeniden sorgulamaları esas alınır.

NEDEN?

Felsefe atölyeleri, eleştirel olmayı ve yaratıcı düşünmeyi teşvik eder. İşbirliğine dayalı bir bakışla, beraber düşünme ve öfkelenmeden farklı fikirleri tartışma kültürünün oluşmasına katkı sağlar. Çoğunlukla kendisine sorulan sorulara cevap arayan katılımcıların özellikle de çocukların, kendi sorularını üretmelerine fırsat verir. Felsefe atölyeleri, katılımcıların, duygusal, iletişimsel ve bilişsel becerilerinin gelişmesine katkı sağlar. Katılımcıları, ne düşündüğünün, neden düşündüğünün, nasıl düşündüğünün bilincinde olmaya davet eder. Tüm bu süreç, katılımcıların kendilik, sosyal ve bütünsel farkındalık gelişimlerini destekler. Bunların yanında, felsefe atölyelerinin temel hedefi akademik başarıyı arttırmak değilse de, bu alanı desteklediğini ortaya koyan akademik çalışmalar da vardır.

NASIL?

Felsefe atölyeleri, asıl felsefi tartışmaya girmeden önce, düşünmeye ısınma oyunları ile başlar. Sonrasında, katılımcılara, bir hikâye, resim veya nesne aracılığıyla felsefi tartışmayı tetikleyecek olan uyaran sunulur. Uyaran seçiminde, çocuk edebiyatından sıkça yararlanılır. Sunulan uyaran üzerinden katılımcıların belirlediği bir kavram veya soru ile de esas sorgulama süreci başlar. Sorgulama süreci boyunca, atölye yürütücüsü, neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda bir yargıda bulunmadan, sorgulamayı ve onun derinleşmesini kolaylaştırır. Atölye boyunca, katılımcıların birbirlerinin düşüncelerini takip ederek, düşüncelere katılıp katılmadıklarını gerekçeleriyle ifade etmeleri çok önemlidir.

Atölyelerde, iyi-kötü, özgürlük, gerçeklik, toplumsal cinsiyet gibi birçok kavramın,
İyi ve kötü kişiden kişiye değişir mi?
Kuralların olduğu yerde özgürlükten bahsedemez miyiz?
Sadece gördüğümüz şeyler mi gerçek?
Ağlamak güçsüzlük göstergesi midir?
Gibi birçok sorunun üzerinde durulmaktadır.

KİM?

Deniz Koyuncu
2015 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun olurken, üniversitenin, felsefeyle buluşmak için ne kadar geç bir dönem olduğunu derinden hissetmiş, ‘Ne kadar erken ve ne kadar daha çok felsefe!’ diyerek yüzünü ‘çocuklarla felsefe’ alanına dönmüştür. Çocukluğa daha çok yaklaşmak için yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde yüksek lisansa başlamıştır. Tezini, okul öncesi dönemde çocuklarla felsefe üzerine yazmıştır. Çocuklarla Felsefe Eğitmen Eğitimi’ne katılmıştır. 2018 yılından bu yana, OBA Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde, 2019 Yaz döneminden itibaren de, Sabiha Gökçen Anaokulu’nda ve Antalya Kültür Sanat’ta çocuk atölyeleri kapsamında çocuklarla felsefe atölyeleri yürütmektedir. Çocuk atölyelerine ek olarak, OBA Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi olarak düzenledikleri çocuklarla yaşam kamplarında, yetişkinlerle de felsefe atölyeleri düzenlemektedir.

KİMLERLE?

2 Mayıs Cumartesi saat 14:00 - 15:30 arası Zoom uygulaması üzerinden, 15-18 yaş grubu ile atölye gerçekleştirilecektir.

İletişim: edenizkoyuncu@gmail.com  / https://www.instagram.com/kucukfelsefiadimlar

Not: Katılım için kayıt zorunludur. Toplantı linki toplantıdan 30 dk önce e-posta yoluyla gönderilecektir.

Daha fazla bilgi için:
info@guneskoy.org.tr  
www.guneskoy.org.tr 

Diğer Etkinlikler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam