Sera modellerin değerlendirmesi – 20.10.2009 toplantısı

TOPLANTI 2: Vişnelik, 28 ekim 2009,

Katılanlar: Evren, Ömür, Ali, İnci, Claire, Çetin, Atilla, Semiha, Fevzi, Sultan Murat……

Konu: GÜNEŞ SERASI MODELLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ HK

Üyelerle ve diğer katılımcılarla  yapılan toplantıda, geliştirilen modeller anlatılmış ve katılanların görüşleri alınmıştır

Ele alınan kriterler arasında,

Güneş mimarisine uygunluk, ısı kayıp ve kazançları,  Maliyeti , araziye uyum, İnşaatı kolaylığı, Yer altı ısı depolamasına olanağı, Güneş duvarı ve entegrasyonu , İlave kolektör olanakları, Büyük alanda az ısı kaybı, sosyal açıdan değerlendirme vb

 

Toplantıda gelişen fikirler özetle:

Geliştirilen modellerin genelde uygun olduğu

  1. Model sayısının azaltılması, enerji performansı yüksek çıkan modellerin tercih edilmesi
  2. Sera mevsiminin uzatılması, 12 ay sera dışında 9 aylık sera seçeneğinin değerlendirilmesi
  3. Düz ve eğimli araziler için uygun seçeneklerin olması
  4. Köye yönelik ekonomik modelin ilave olarak geliştirilmesi
  5. Seranın, Güneş serası araştırmalarına uygun olarak tasarlanması, bir laboratuar gibi değerlendirilmesi
  6. Güneş serasına uygun olan birkaç Güneş Sisteminin, (pasif, aktif ve elektrik vb) denenmesi ve sonuçlarının test edilmesi
  7. Sera ile ilgili hizmet alanlarının ve sosyal aktivitelerin Sera modeli içinde planlanması
  8. Sera yeri için Güneş tepesi ve Ekopark alanı yerine seraların bulunduğu alanın tercih edilmesi.
  9. İki yada üç seçenekli Sera modellerinin projelendirilmesi
  10. Yukarıda belirtilen hususların, proje danışma kurulu tarafından değerlendirilmesi