Proje planlama (3.2008)

GÜNEŞKÖY

PLANLAMA TOPLANTISI

01.03.2008, ODTÜ Güneş Evi

PROJELER

Güneşköy de yapılması gereken projeler düşünülmüş, önerilen teklifler

değerlendirilmiştir. Projelerin gruplara göre ayrılmasına, her projeye bir numara ve isim verilmesine karar verilmiştir. Tesbit edilen projeler ve numaraları şunlardır:

Proje No Proje Alanı Öneri Projeler

__________________________________________________________

GÜN-1. Güneş Köy Planlama G1.1. Planlama Modeli

GÜN-2. Güneş Mimarisi G2.1. Güneşevi Modeli

GÜN-3. Biyoçeşitlilik G3.1. Örnek Biyoçeşitlilik

GÜN-4. Güneş Serası G4.1. Güneş Serası Modeli

GÜN-5. Güneş Aletleri G5.1. Güneş Saati

GÜN-6. Eko Gıda Üretimi G6.1. Güneş Çorbası

GÜN-7. Doğa ve Çevre G7.1. Çevre Gezileri

GÜN-8. Yeni Enerjiler G8.1. Biyoyakıt

GÜN-9. Doğal Tarım G9.1. Bahçemiz

GÜN10. Eğitim Projeleri G10.1.Sür. Yaşam Çalıştayı

GÜN11. Kültür Araştırmaları G11.1.Balaban Vadisi Tarihi

GÜN12. Web Sayfası G12.1. Web sayfası tasarımı

Üzerinde çalışılan Projeler ve sorumluları

______PROJELER________ve____SORUMLULAR________________________

G1.1. Planlama Modeli Çetin Göksu

G2.1. Güneşevi Modeli Çetin- Evren-Akan- Revna

G3.1 Örnek Doğal Biyoçeşitlilik Akan Göksu

G4.1. Güneş Serası Modeli Çetin-Akan-Revna

G5.1. Güneş Saati Claire Özel

G5.2. PV ile Aydınlatma Revna Erdem

G6.1. Güneş Çorbası Aylin-Gizem-Binzet

G7.1. Çevre Gezileri Evren Ylmaz

G8.1. Biyoyakıt Ali Gökmen

G9.1. Bahçemiz Ali-Ömür-Atila

G10.1. Sür. Yaşam Çalıştayı İnci Gökmen-Deniz

G11.1. Balaban Vadisi Tarihi Tansu Açık-Levent-Aylin

G12.1. Web sayfası tasarımı Claire-Ali-Akan

 

Yukarıda belirtilen projeler için,

  1. Ayrı, ayrı çalışma grupları oluşturulacaktır.
  2. Her Proje için kaynak araştırması yapılacaktır
  3. Projenin belli bir formatta Özetleri yapılacak veWeb sayfasında yayınlacaktır.
  4. Projeler için sponsorluk çalışmalarına ağırlık verilecektir.
  5. Kaynağı temin edilen projelere başlanacaktır
  6. Bahçemiz projesinde permakültür prensipleri uygulanacaktır
  7. Proje, Fikret Şimşek tarafından çizilerek gönderilecektir.
  8. Bir “Yurt” yapımı için olanaklar araştırılacaktır. Sorumlu, Akan Göksu
  9. Giriş için Estetik Operasyon, WC yapımı ve binanın onarımı yapılacaktır
  10. Tarım alanı için “bir depo” (ürün ve malzemeler için) öncelikle yapılmalıdır.