GünSera Planlaması

Yer: Güneşköy Kooperatifi, Yahşıyan, Kırıkkale

Proje başkanı: Doç. Dr. Çetin Göksu

Danışmanlar: Doç. Dr. Cemil Yamalı (ODTÜ),Prof. Yazgan ve Doç. Dr. Köksal Demir AÜ, Ziraat Fakültesi

Konu:

Güneş Serası, İç Anadolu koşullarında, sıfır emisyonlu yüksek performanslı “Güneş enerjili, ekolojik örnek bir Sera”nın gerçekleşmesini amaçlayan bilimsel bir Model projesidir.

Güneş Serasının amaçları

İç Anadolu çevre koşullarına uygun, köylülerin yararlanabileceği, ekonomik, ekolojik Güneş enerjisinden yararlanan, “Bir Sera Modelinin” geliştirilmesidir.

· Düşük emisyonlu Güneş Enerjili sera modeli geliştirmek

· Serada organik tarım yapmak

· Köylülerin kullanabileceği ucuz, basit, kolay bir sera modeli geliştirmek

· Tarımsal üretimi artırmak

· Her mevsim üretim yapabilme olanaklarını geliştirmek

Açıklama: İç Anadolu zor iklim koşullarında, tarımsal üretim az ve verimi düşüktür. Bu sorunu çözmek ve üretimi artırmak, köylünün gelirini yükseltmek amacıyla, bu iklim koşullarına uygun sera modellerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu Proje ile Kırsal alanda kullanılabilir, doğal enerjili , ekonomik, ekolojik uygulanabilir bir sera modeli geliştirilecek, sonuçları test edilecek, yaygın üretimi için çalışmalar yapılacaktır.

Önemi:

Güneş serası, özellikle İç Anadolu’da tarımın gelişmesi, yaygınlaşması, bütün mevsimlerde, ekolojik sebze üretimi yapılabilmesi açısından son derece stratejik önemi vardır

Yöntemi:

Güneş serası projesi üç aşamalı olarak planlanmıştır.

Ar-Ge, Araştırma Geliştirme Aşaması: İklim, toprak, radyasyon analizlerinin yapılması, Güneş enerjisi sistemlerinin değerlendirilmesi, sistem seçimi, arternatiflerin değerlendirilmesi,

Uygulanabilir Güneş enerjili Sera Modelinin tasarlanması

Sera Modelinin seçilen bir alanda İnşa edilmesi

Serada ekolojik üretim yapılması

ve sonuçlarının test edilmesi…

Proje ekibi: Projenin Ar-Ge çalışması, kurulan danışmanlar kurulu tarafından yürütülmektedir. Tasarlanması ve test edilmesi aşamaları, konuyla ilgili uzman çalışmalarını gerekli kılmaktadır. Bu amaçla, Üniversitelerin olanaklarından yararlanılacaktır. Projede yer alacak Uzmanlar: Planlama Uzmanı, Tasarımcı, Tarım uzmanı, Makine Mühendisi…