Güneş Kurutma Sistemi

Güneşle kurutma sistemi organik gıda üretiminde, gıdaların hijyenik olarak saklanmasında ve dünya piyasalarına açılmada stratejik önemi olan bir Ar-Ge projesidir.

Amaç: Güneş Kurutma sisteminin amacı, sebze ve meyvelerin hijyenik şekillerde kurutulması, paketlenmesi ve pazarlanmasını sağlamaktır.

İçerik: Güneşle kurutma sistemi, güneş enerjisi ile havanın ısıtılması ve ısınan hava yardımıyla, kapalı mekanlarda ki gıda ürünlerinin kurutulmasıdır. Bu amaçla yapılan aparat, kapasiteye bağlı olarak çeşitli boyutlarda imal edilir. Proje, Güneş kurutma sisteminin, bir araştırma projesi olarak ele alınmasını, yapılmasını, sonuçlarının test edilmesini içermektedir. Proje, araştırma, geliştirme, uygulama ves onuçların test edilmesi aşamalarını içermektedir.

Proje Maliyeti (toplam tahmini): 20.000 ytl