Biyoyakıt

Dizel motor yakıtı olarak bitkisel yağ
UNDP GEF Küçük Destek Programı ( http://www.gefsgp.net ) tarafından desteklenmekte olan “Kırsal kesimde yerel olanaklarla üretilecek bitkisel yağların dizel motorlu tarım araçlarında yakıt olarak kullanılması” projesi (TUR-04 -16) Güneşköy Kooperatifi tarafından yürütülmektedir. Proje Şubat 2005 tarihinde başlamış olup, Haziran 2007 tarihinde sona erecektir. Projenin ortakları: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü ve Makina Mühendisliği Bölümleri, Türk Traktör, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesidir. Proje Yahşihan Kaymakamlığı, Kırıkkale Tarım İl Müdürlüğü tarafından da desteklenmektedir.

Proje Özeti:Türkiye’de kırsal kesimde kullanılan traktör ve diğer dizel motorlu tarım araçlarında dizel yakıtı kullanılmaktadır. Petrol fiyatlarının sürekli artması, petrol dağıtım istasyonlarının köylere uzaklığı, tarımsal üretim maliyetlerini olumsuz etkilemekte ve kırsal kesimde sürdürülebilir yaşamın önündeki engellerden birini oluşturmaktadır.Bu proje kapsamında, Ankara’ya 60 km uzaklıkta, Kırıkkale ve Ankara illeri sınırında, Balaban Vadisindeki Hisarköy ve çevresinde 50 dekar arazide kolza bitkisi yetiştirilerek bundan elde edilecek yağ dizel motorlu traktör ve diğer tarım araçlarında yakıt olarak kullanılacaktır. Hisarköy’de saatte 100 kg tohum işleme kapasitesinde küçük bir tesis kurularak bitkisel yakıt yerel olanaklarla elde edilecek ve yerinde tüketilecektir. Bu proje kapsamında Hisarköy ve Kılıçlar Beldesinde 2 ton’a yakın kanola tohumu yetiştirilmiştir.Bitkisel yağların akışkanlığı dizel yakıta göre daha az olduğundan araçlarda yakıt olarak kullanılmasında sorunlar çıkmaktadır. Bu sorunları gidermek için bitkisel yağın dizel yakıtı ile karıştırılması, yağın motora gönderilmeden önce ısıtılarak akışkanlığının artırılması gibi önlemler bu proje kapsamında ele alınmaktadır. Türkiye’nin önde gelen traktör üretici firmalarından Türk Traktör ile yapılan işbirliği ile bir traktörün yakıt hattı üzerinde gerekli değişiklik yapılmakta ve motor performansı yeni yakıt ile ölçülmektedir.Yapılan çalışmalar ODTÜ ve Türk Traktör tarafından düzenlenecek bir çalıştay ile Türkiye’deki konu ile ilgili üniversitelere ve STK’lara duyurulacaktır. Hisarköy’de Türk Traktör tarafından sağlanacak bir traktör bitkisel yağ ile çalıştırılmakta ve denemeler arazi koşullarında yapılmaktadır. Proje, Hisarköy ve çevresindeki köylerde traktör sahiplerine düzenlenecek bir atölye çalışması ile tanıtılacak ve çiftçilerin yerel olanaklarla üretecekleri bitkisel yağın dizel motorlu araçlarda yakıt.olarak kullanmalarına yardımcı olunacaktır.