Biyoçeşitlilik projesi

Biyoçeşitlilik Projesi,  İç Anadolu’nun özgün bitki çeşitliliği araştırmak, korumak ve geliştirmek amacıyla önerilen bilimsel tabanlı bir örnek projedir.

Biyoçeşitlilik Projesinin amaçları

  • Biyoçeşitliliği korumak ve geliştirmek
  • Erozyonu önleyici bir sistem geliştirmek
  • Yağmur sularının toplanması ve değerlendirilmesi
  • Kalıcı  Tarım kültürü modeli geliştirme (Permakültür)
  • Sürdürülebilir üretim sistemi oluşturmak

 

Açıklama: Anadolu’nun kaybolan ve giderek yok olan biyoçeşitliliği ciddi bir tehlike altındadır. Bu biyo çeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere aktarılması, son derece önemli bir insanlık görevidir. Bu durumda, biyoçeşitliğinin nasıl ve hangi yöntemlerle, kalıcı bir şekilde  korunabileceği  konusu önem kazanmaktadır. Bu amaçla,  Biyoçeşitlilik projesi, aşağıda seçilen bölgede, bir pilot proje geliştirilmesi,  bu projenin uygulanması ve sonuçlarının amaçlar açısından test edilmesi  önerilmektedir.

Önemi: İç Anadolunun iklim koşullarında projenin nasıl uygulanabileceği araştırılacak ve böylece, bütün iç Anadolu bölgesinde uygulanabilecek bir modelin geliştirilmesi sözkonusudur.

Yöntemi

  1. Araştırma ve Planlama aşaması
  2. Uygulama aşaması, erozyonun önlenmesi, teraslamanın yapılması, yağmur sularının toplanması, Malç yapılması, ekim
  3. Sonuçların test edilmesi

 

Proje ekipmanı: Teraslama için kepçe, tohumlar, fidanlar, malç yapımı

Projeyi destekleyen Kuruluşlar: Hisar köyü Muhtarlığı, Tarım Müdürlüğü.

Proje Maliyeti (tahmini): 30.000 YTL