guneskoy1

Güneşköy haberleri almak için lütfen e-gruba katılın.

Güneşköy “Bahçemiz”‘den haftalık sebze (ve bazen meyve) alabilirsiniz.

Güneşköy’e gelmek için kroki. Elmadağ’dan (Simge Hipermarket’in yanından güneye geçip) önce Edige sonra Hisarköyü’nden geçip sonra Ankara Sivas YHT viyadük inşaatına gelince sola dönün.  Not: arazide cep telefon şebekeleri sınırlıdır.

Güneşköy haberleri almak için lütfen e-gruba katılın.

Güneşköy’ün çiçekleri ve diğer canları bol fotoğraflı – 2007 yılından beri Güneşköy’de çekildi.

Güneşköy Kooperatifi 21 Eylül 2000 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Güneşköy’ün Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi, Hisarköy’de 84 dekar arazisi bulunur. Üye sayısı 9’dur. Güneşköy Avrupa Ekoköyler Ağı (GEN-Europe) üyesidir. Kar amacı gütmez. Kırsal kesimde doğa ile uyumlu ve sürdürülebilir yaşam deneyimleri geliştirmeyi ve bunları paylaşmayı hedefler:

Güneşköy’ün çalışma alanları:

Ekolojik tarım yapar ve yaygınlaştırır, yerli tohum kullanır ve paylaşılmasını sağlar.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması için çalışmalar yapar.
Doğa ile uyumlu ve ekolojik mimari tasarım ve uygulamalar yapar.
Ekolojik ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi için çalışır.
Bozulan doğal yapıların onarılması için çalışır.
Bozulan doğal dengelerin yeniden kurulması için gerekli çalışmaları yapar.
Geri kazanım sistemleri geliştirerek kaynakların verimli kullanımı için çalışır.

Misyonu: 

Güneşköy Kooperatifi kırsal kesimde sürdürülebilir yaşamı gerçekleştirmek üzere çalışmalar yapmak ve bunu yaymak amacını güder.